WMS servery

Web Map Service (česky webová mapová služba) je protokol vyvinutý firmou OGC, díky němuž GIS klient získá geodata ze serveru přístupného na internetu a vykreslí je jako obrázek – mapu, která má přiřazené souřadnice. Nejčastěji je pak v rastrovém formátu (typicky .jpg a .png). Velmi populární „formát“ geografických dat pro GIS, který je však pouze prohlížecí

Obsah
  1. Jak to funguje?
  2. Klady a zápory použití
  3. Seznam WMS služeb zdarma
  4. Významní poskytovatelé

 

Jak to funguje?

Uživatel, který je připojen k internetu, si prostřednictvím GIS klienta vyžádá data z webového serveru, kde jsou uskladněné geoinformace. Server na základě tohoto požadavku, vrátí do klienta mapu jako obrázek v různých formátech (nejčastěji .jpg a .png) a klient ho zobrazí jako vrstvu. Těchto vrstev může být více a mohou se překrývat. Pro jednotlivá přiblížení většinou server vrátí jiné obrázky odpovídající danému měřítku.

WMS server diagramObr. 1  Zjednodušený diagram fungování WMS (zdroj: http://softtouch4u.com)

Ke komunikaci mezi klientem a prohlížečem slouží HTTP (Hypert Text Transfer Protocol) a jeho typy dotazů. Přes ně si lze vyžádat kromě mapy například atributy daného prvku o zadaných souřadnicích ve formátu .xml.

Klientem může být typicky GIS software – ArcMap, QGis atp. nebo také on-line geoprohlížeče – příkladem je Geoprohlížeč ČÚZK.

 

Klady a zápory použití

Mezi zcela zásadní vlastnost WMS bezesporu patří to, že jde o prohlížecí službu. Je velmi rozšířená, ale pokud chcete data upravovat, byť jen legendu, narazíte na problém. Většinou se totiž musí sáhnout k vektorizaci či úpravě dat v grafickém editoru. Níže jsou popsány pozitiva a negativa použití těchto geodat především z uživatelského hlediska.

V současné době jde o nejrozšířenější geodata, která jsou nabízená zdarma. Souvisí to mimo jiné s tím, že se špatně zneužívají (upravují) a poskytovatelé se tak na rozdíl od jiných „formátů“ tolik nebojí je zveřejňovat. Zacházení s tímto formátem geografické informace je jednoduché. Pokud nevyžadujete žádné složitější funkce, stačí většinou nakopírovat URL konkrétního serveru do GIS prohlížeče a ten již požadovaná data vykreslí. Kompatibilita napříč softwary je též velkou devizou, lze je totiž připojit téměř do všech GIS prohlížečů – ArcMap, QGis, dokonce i do on-line geoprohlížeče, který provozuje ČÚZK.

Zásadním problémem je neupravitelnost dat a především v českém prostředí velmi časté problémy s legendou, která bývá ve špatném stavu, rozlišení, nebo chybí úplně. Nutné je i neustálé připojení k internetu, resp. ke zdrojovému serveru. Pokud máte pomalé připojení či je dat v požadované vrstvě příliš, můžete se setkat s velmi pomalým vykreslování mapové informace (znatelně rychlejší a s obdobnými vlastnostmi jsou WMTS servery).

 

Seznam WMS služeb zdarma

V níže uvedené tabulce naleznete množství odkazů na webové mapové služby, které lze vyhledávat pomocí klíčových slov, požadovaného území či poskytovatele dat. Po vyhledání požadované služby můžeš zkopírovat odkaz přímo do GIS, navštivte však stránku poskytovatele (po rozkliknutí zeleného pluska) a seznamte se s konkrétními podmínkami využití! Ačkoliv jsou přístupné zdarma, většina z nich nepřipouští jejich komerční využití.

zdrojoblastobsahURL (vložte do GIS)URL (zdrojová stránka)IDkeywords
CENIAČRadresní body ČSÚhttp://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/CENIA/cenia_adresni_mista_CSU/MapServer/WMSServerhttps://geoportal.gov.cz/web/guest/wms/A1
CENIAČRčísla domů a názvy ulichttp://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/CENIA/cenia_adresy_ulice/MapServer/WMSServerhttps://geoportal.gov.cz/web/guest/wms/A2
CENIAČRaleje a stromořadí v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském krajihttp://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/CENIA/cenia_aleje/MapServer/WMSServerhttps://geoportal.gov.cz/web/guest/wms/A3
CENIAČRpodkladová topografická vrstva - sídla, silnice, železnice, vodstvo, lesyhttp://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/CENIA/cenia_arccr/MapServer/WMSServerhttps://geoportal.gov.cz/web/guest/wms/A4
CENIAČRsprávní sídla - krajská sídla, sídla ORP a POÚhttp://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/CENIA/cenia_arccr_admin/MapServer/WMSServerhttps://geoportal.gov.cz/web/guest/wms/A5
CENIAČRbrownfieldy evidované v databázi CzechInvesthttp://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/CENIA/cenia_brownfieldy/MapServer/WMSServerhttps://geoportal.gov.cz/web/guest/wms/A6
CENIAČRdata ze Služby Copernicus pro monitorování území - CORINE Land Cover 1990, 2000, 2006 a změnové vrstvy, High Resolution Layers, Mapa osídlení, Riparian Zones (Břehové oblasti), Natura 2000 - krajinný pokryv, Urban Atlashttp://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/CENIA/cenia_copernicus_land/MapServer/WMSServerhttps://geoportal.gov.cz/web/guest/wms/A7
CENIAČRCORINE Land Cover 2012http://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/CENIA/cenia_corine_2012/MapServer/WMSServerhttps://geoportal.gov.cz/web/guest/wms/A8
CENIAČRsubjekty registrované v programu EMAShttp://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/CENIA/cenia_emas/MapServer/WMSServerhttps://geoportal.gov.cz/web/guest/wms/A9
CENIAČRfragmentace krajiny dopravou, polygony UAT aktuální i prognóza, migrační koridoryhttp://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/CENIA/cenia_fragmentace_krajiny/MapServer/WMSServerhttps://geoportal.gov.cz/web/guest/wms/A10
CENIAČRfytogeografické členěníhttp://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/CENIA/cenia_fytogeo/MapServer/WMSServerhttps://geoportal.gov.cz/web/guest/wms/A11
CENIAČRgeomorfologické členěníhttp://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/CENIA/cenia_geomorfologie/MapServer/WMSServerhttps://geoportal.gov.cz/web/guest/wms/A12
CENIAČRhistorické zahrady, parky a kulturní krajinyhttp://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/CENIA/cenia_historicke_zahrady/MapServer/WMSServerhttps://geoportal.gov.cz/web/guest/wms/A13
CENIAČRhlukové mapy Prahy, Brna, Ostravy, silnic, železnic a letiště Ruzyněhttp://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/CENIA/cenia_hluk/MapServer/WMSServerhttps://geoportal.gov.cz/web/guest/wms/A14
CENIAČRumístění hřbitovů, pohřebišť a krematoriíhttp://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/CENIA/cenia_hrbitovy_pohrebiste/MapServer/WMSServerhttps://geoportal.gov.cz/web/guest/wms/A15
CENIAČRhustota zalidněníhttp://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/CENIA/cenia_hust_zalid/MapServer/WMSServerhttps://geoportal.gov.cz/web/guest/wms/A16
CENIAČRúzemní systém ekologické stability (ÚSES), přírodní parky, působnost správ CHKOhttp://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/CENIA/cenia_chranena_uzemi/MapServer/WMSServerhttps://geoportal.gov.cz/web/guest/wms/A17
CENIAČRprovozovny ohlašovatelů do IRZhttp://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/CENIA/cenia_irz/MapServer/WMSServerhttps://geoportal.gov.cz/web/guest/wms/A18
CENIAČRvektorová mapa pozemních komunikací a sčítání dopravy 2005http://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/CENIA/cenia_jdvm/MapServer/WMSServerhttps://geoportal.gov.cz/web/guest/wms/A19
CENIAČRklady listů základních a topografických map, SMO5 a přehledka roků snímkování ortofotomapyhttp://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/CENIA/cenia_klady_map_ortofot/MapServer/WMSServerhttps://geoportal.gov.cz/web/guest/wms/A20
CENIAČRklimatické členěníhttp://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/CENIA/cenia_klima/MapServer/WMSServerhttps://geoportal.gov.cz/web/guest/wms/A21
CENIAČRkvalita koupacích vod od roku 2006 do současnostihttp://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/CENIA/cenia_koupaci_vody/MapServer/WMSServerhttps://geoportal.gov.cz/web/guest/wms/A22
CENIAČRkvalita koupacích vod 2006 - 2010http://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/CENIA/cenia_koupaci_vody_2006_2010/MapServer/WMSServerhttps://geoportal.gov.cz/web/guest/wms/A23
CENIAČRkvalita koupacích vod 2011 - 2015http://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/CENIA/cenia_koupaci_vody_2011_2015/MapServer/WMSServerhttps://geoportal.gov.cz/web/guest/wms/A24
CENIAČRkvalita koupacích vod 2016http://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/CENIA/cenia_koupaci_vody_2016/MapServer/WMSServerhttps://geoportal.gov.cz/web/guest/wms/A25
CENIAČRinformace o realizátorech místní Agendy 21 v ČR od roku 2006 do současnostihttp://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/CENIA/cenia_ma21/MapServer/WMSServerhttps://geoportal.gov.cz/web/guest/wms/A26
CENIAČRobce pod 2000 obyvatel nacházející se v územích vyžadujících zvláštní ochranu pro potřeby OP ŽPhttp://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/CENIA/cenia_obce_2000/MapServer/WMSServerhttps://geoportal.gov.cz/web/guest/wms/A27
CENIAČRpočet obyvatel na 1 bythttp://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/CENIA/cenia_obyv_byt/MapServer/WMSServerhttps://geoportal.gov.cz/web/guest/wms/A28
CENIAČRadresy poštovních úřadůhttp://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/CENIA/cenia_posty/MapServer/WMSServerhttps://geoportal.gov.cz/web/guest/wms/A29
CENIAČRpotenciální přirozená vegetacehttp://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/CENIA/cenia_ppv/MapServer/WMSServerhttps://geoportal.gov.cz/web/guest/wms/A30
CENIAČRpřehledová mapa pro velmi malá a malá měřítkahttp://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/CENIA/cenia_prehledka/MapServer/WMSServerhttps://geoportal.gov.cz/web/guest/wms/A31
CENIAČRadministrativní členění Evropy a přehledová mapa ČRhttp://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/CENIA/cenia_prehledka_MD_katalog/MapServer/WMSServerhttps://geoportal.gov.cz/web/guest/wms/A32
CENIAČRAutomapy 1:800 000, 1:500 000, 1:300 000 a 1:150 000http://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/CENIA/cenia_rt_automapy/MapServer/WMSServerhttps://geoportal.gov.cz/web/guest/wms/A33
CENIAČRII. vojenské mapováníhttp://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/CENIA/cenia_rt_II_vojenske_mapovani/MapServer/WMSServerhttps://geoportal.gov.cz/web/guest/wms/A34
CENIAČRspeciální mapy III. vojenského mapováníhttp://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/CENIA/cenia_rt_III_vojenske_mapovani/MapServer/WMSServerhttps://geoportal.gov.cz/web/guest/wms/A35
CENIAČRrastrové ekvivalenty topografických maphttp://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/CENIA/cenia_rt_RETM/MapServer/WMSServerhttps://geoportal.gov.cz/web/guest/wms/A36
CENIAČRadresy škol a školských zařízeníhttp://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/CENIA/cenia_skoly/MapServer/WMSServerhttps://geoportal.gov.cz/web/guest/wms/A37
CENIAČRhranice správních celků - katastrálních území, obcí, POÚ, ORP a krajůhttp://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/CENIA/cenia_spravni_cleneni/MapServer/WMSServerhttps://geoportal.gov.cz/web/guest/wms/A38
CENIAČRstínovaný reliéfhttp://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/CENIA/cenia_stinovani/MapServer/WMSServerhttps://geoportal.gov.cz/web/guest/wms/A39
CENIAČRzákladní topografický podklad - DMÚ25 a další vrstvyhttp://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/CENIA/cenia_t_podklad/MapServer/WMSServerhttps://geoportal.gov.cz/web/guest/wms/A40
CENIAČRhranice a názvy krajů, obcí, katastrálních území, názvy ulic, čísla domůhttp://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/CENIA/cenia_t_popisky/MapServer/WMSServerhttps://geoportal.gov.cz/web/guest/wms/A41
CENIAČRtypy krajinyhttp://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/CENIA/cenia_typologie_krajiny/MapServer/WMSServerhttps://geoportal.gov.cz/web/guest/wms/A42
CENIAČRklasifikace půdních typů podle TKSP a WRB 2006http://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/CENIA/cenia_typy_pud/MapServer/WMSServerhttps://geoportal.gov.cz/web/guest/wms/A43
CENIAČRvybavenost budov topením na uhlíhttp://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/CENIA/cenia_uhli/MapServer/WMSServerhttps://geoportal.gov.cz/web/guest/wms/A44
CENIAČRhranice působností finančních, matričních a stavebních úřadůhttp://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/CENIA/cenia_urady/MapServer/WMSServerhttps://geoportal.gov.cz/web/guest/wms/A45
CENIAČRprůměrná rychlost větru ve 100 m nad povrchem a území s dostatečným větrným potenciálem pro výstavbu větrných elektrárenhttp://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/CENIA/cenia_vetrne_elektrarny/MapServer/WMSServerhttps://geoportal.gov.cz/web/guest/wms/A46
CENIAČRprůměrná rychlost větru v 10 m nad zemíhttp://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/CENIA/cenia_vitr_rychlost/MapServer/WMSServerhttps://geoportal.gov.cz/web/guest/wms/A47
CENIAČRvybavenost obcí - kanalizace, veřejné knihovny, nemocnice, veřejný vodovod, plynofikacehttp://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/CENIA/cenia_vybavenost_obci/MapServer/WMSServerhttps://geoportal.gov.cz/web/guest/wms/A48
CENIAČRvýznamné body železniční sítě, železniční stanice a zastávkyhttp://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/CENIA/cenia_zeleznice_stanice/MapServer/WMSServerhttps://geoportal.gov.cz/web/guest/wms/A49
CENIAČRbodové, liniové a plošné zdroje imisí NO2, SO2, PM25, PM10, BaP a Bznhttp://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/CENIA/cenia_zdroje_imisi/MapServer/WMSServerhttps://geoportal.gov.cz/web/guest/wms/A50
CENIAČRplošné zdroje emisí tuhých částichttp://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/CENIA/cenia_zdroje_prasnosti/MapServer/WMSServerhttps://geoportal.gov.cz/web/guest/wms/A51
CENIAČRletecká dopravní síťhttp://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/INSPIRE/I_7_letecka_dopravni_sit/MapServer/WMSServerhttps://geoportal.gov.cz/web/guest/wms/A52
CENIAČRválečné hrobyhttp://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/INSPIRE/I_9_MO_valecne_hroby/MapServer/WMSServerhttps://geoportal.gov.cz/web/guest/wms/A53
CENIAČRstatistické obvodyhttp://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/INSPIRE/III_1_CSU_statisticke_obvody/MapServer/WMSServerhttps://geoportal.gov.cz/web/guest/wms/A54
CENIAČRimisní charakteristiky, celkové emise a síť imisních měřicích stanichttp://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/INSPIRE/III_5_7_8_CHMU_ovzdusi/MapServer/WMSServerhttps://geoportal.gov.cz/web/guest/wms/A55
CENIAČRsítě stanic pro sledování povrchových a podzemních vodhttp://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/INSPIRE/III_7_CHMU_voda/MapServer/WMSServerhttps://geoportal.gov.cz/web/guest/wms/A56
CENIAČRrozložení obyvatelstva v gridu 1x1 kmhttp://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/INSPIRE/III_10_CSU_rozlozeni_obyvatelstva/MapServer/WMSServerhttps://geoportal.gov.cz/web/guest/wms/A57
CENIAČRměřící síť automatických meteorologických, klimatologických a srážkoměrných stanic ČHMÚhttp://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/INSPIRE/III_14_CHMU_meteo_stanice/MapServer/WMSServerhttps://geoportal.gov.cz/web/guest/wms/A58
CENIAČRVýstupy projektu EnviSec "Integrované hodnovení dopadů globálních změn na environmentální bezpečnost České republiky" (VG20122015091).http://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/projekty/ENVISEC/MapServer/WMSServerhttps://geoportal.gov.cz/web/guest/wms/A59
CENIAČRCenové mapy z projektu Potenciál biomasy pro krytí energetických potřeb v krizových situacích (VG20102013060). Data jsou zobrazována pro měřítka menší než 1:50000.http://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/projekty/MV_ceny_biomasy/MapServer/WMSServerhttps://geoportal.gov.cz/web/guest/wms/A60
CENIAČRVýnosové mapy z projektu Potenciál biomasy pro krytí energetických potřeb v krizových situacích (VG20102013060). Data jsou zobrazována pro měřítka menší než 1:50000.http://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/projekty/MV_vynosy_biomasy/MapServer/WMSServerhttps://geoportal.gov.cz/web/guest/wms/A61
CENIAČRPodkladová data pro webovou mapovou aplikaci "Kontaminovaná místa" vytvořenou v rámci projektu Národní inventarizace kontaminovaných míst – 1. etapa (NIKM).http://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/projekty/NIKM/MapServer/WMSServerhttps://geoportal.gov.cz/web/guest/wms/A62
CENIAČRUkazatele kvality ovzduší do roku 2030 a případové studie vývoje kvality ovzduší zpracované v rámci projektu SUDPALN.http://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/projekty/SUDPLAN/MapServer/WMSServerhttps://geoportal.gov.cz/web/guest/wms/A63
CENIAČRSlužba obsahuje data výnosů zdrojů reziduální i pěstované biomasy k energetickému využití v roce 2050 při zachování rozloh půd pro potravinovou bezpečnost z projektu Potenciál biomasy jako energetického zdroje pro krytí lokálních, regionálních či celostátních potřeb paliva (TA04020970).http://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/projekty/TACR_vynosy_biomasy/MapServer/WMSServerhttps://geoportal.gov.cz/web/guest/wms/A64
CENIAČRSlužba obsahuje cenové mapy z projektu Analýza potenciálu biomasy v ČR (VaV SP/3g1/24/07). Data jsou zobrazována pro měřítka menší než 1:50000.http://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/projekty/vav_biomasa_ceny/MapServer/WMSServerhttps://geoportal.gov.cz/web/guest/wms/A65
CENIAČRSlužba obsahuje výnosové mapy z projektu Analýza potenciálu biomasy v ČR (VaV SP/3g1/24/07). Data jsou zobrazována pro měřítka menší než 1:50000.http://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/projekty/vav_biomasa_vynosy/MapServer/WMSServerhttps://geoportal.gov.cz/web/guest/wms/A66
ČGSČRČGS Podložní a povrchová geologie - OneGeology-Europe - anglická verzehttp://inspire.geology.cz/geoserver/wms (pouze anglicky)http://www.geology.cz/extranet/mapy/mapy-online/wmsA67geologie
ČGSČRGeologická mapa České republiky 1 : 50 000 (GEOČR50)http://mapy.geology.cz/arcgis/services/Geologie/geocr50/MapServer/WmsServerhttp://www.geology.cz/extranet/mapy/mapy-online/wmsA68geologie
ČGSČRGeologická mapa České republiky 1 : 500 000 (GEOČR500)http://mapy.geology.cz/arcgis/services/Inspire/GM500K/MapServer/WMSServerhttp://www.geology.cz/extranet/mapy/mapy-online/wmsA69geologie
ČGSČRKvartérní pokryv 1 : 500 000 (GEOČR500)https://mapy.geology.cz/arcgis/services/Inspire/kvarter/MapServer/WMSServerhttp://www.geology.cz/extranet/mapy/mapy-online/wmsA70geologie
ČGSČRRegionálně geologické schéma České republiky 1 : 2 500 000http://mapy.geology.cz/arcgis/services/Inspire/GM2_5mil/MapServer/WMSServer (pouze anglicky)http://www.geology.cz/extranet/mapy/mapy-online/wmsA71geologie
ČGSČRVrtná prozkoumanosthttp://mapy.geology.cz/arcgis/services/Prozkoumanost/Vrtna_prozkoumanost/MapServer/WMSServer
http://www.geology.cz/extranet/mapy/mapy-online/wmsA72geologie
ČGSČRHydrogeologická mapa Československa 1 : 1 000 000 - území ČR (rastr)http://mapy.geology.cz/arcgis/services/Inspire/HG1mil/MapServer/WMSServer (pouze anglicky)http://www.geology.cz/extranet/mapy/mapy-online/wmsA73hydrogeologie
ČGSČRHydrogeologická prozkoumanosthttp://mapy.geology.cz/arcgis/services/Prozkoumanost/Hydrogeologicka_pozkoumanost/MapServer/WMSServerhttp://www.geology.cz/extranet/mapy/mapy-online/wmsA74hydrogeologie
ČGSČRHydrogeologické rajonyhttp://mapy.geology.cz/arcgis/services/Inspire/HG_rajony/MapServer/WMSServerhttp://www.geology.cz/extranet/mapy/mapy-online/wmsA75hydrogeologie
ČGSČRMapa zvodnění 1 : 2 000 000 (rastr)http://mapy.geology.cz/arcgis/services/Inspire/HG2mil/MapServer/WMSServer (pouze anglicky)http://www.geology.cz/extranet/mapy/mapy-online/wmsA76hydrogeologie
ČGSČRZákladní hydrogeologická mapa Československa 1 : 200 000 - území ČR (rastr)http://mapy.geology.cz/arcgis/services/Inspire/HG200K/MapServer/WMSServerhttp://www.geology.cz/extranet/mapy/mapy-online/wmsA77hydrogeologie
ČGSČRPůdní mapa 1 : 1 000 000http://mapy.geology.cz/arcgis/services/Inspire/Pudni_typy/MapServer/WMSServerhttp://www.geology.cz/extranet/mapy/mapy-online/wmsA78půda, půdy, pedologie
ČGSČRPůdní mapa 1 : 50 000http://mapy.geology.cz/arcgis/services/Pudy/pudni_typy50/MapServer/WmsServerhttp://www.geology.cz/extranet/mapy/mapy-online/wmsA79půda, půdy, pedologie
ČGSČRSurovinový informační systém (SurIS)http://mapy.geology.cz/arcgis/services/Suroviny/Surovinovy_informacni_system/MapServer/WMSServerhttp://www.geology.cz/extranet/mapy/mapy-online/wmsA80nerostné, suroviny, geologie
ČGSČRÚdaje o území (geologie)http://mapy.geology.cz/arcgis/services/Dulni_Dila/Udaje_o_uzemi/MapServer/WmsServerhttp://www.geology.cz/extranet/mapy/mapy-online/wmsA81nerostné, suroviny, geologie
ČGSČRBáňské mapyhttp://mapy.geology.cz/arcgis/services/Dulni_Dila/banske_mapy_public/MapServer/WMSServerhttp://www.geology.cz/extranet/mapy/mapy-online/wmsA82geologie
ČGSČRDůlní dílahttp://mapy.geology.cz/arcgis/services/Dulni_Dila/dulni_dila/MapServer/WMSServerhttp://www.geology.cz/extranet/mapy/mapy-online/wmsA83geologie
ČGSČROznámená důlní dílahttp://mapy.geology.cz/arcgis/services/Dulni_Dila/Oznamena_dulni_dila/MapServer/WMSServerhttp://www.geology.cz/extranet/mapy/mapy-online/wmsA84geologie
ČGSČRPoddolovaná územíhttp://mapy.geology.cz/arcgis/services/Dulni_Dila/poddolovana_uzemi/MapServer/WMSServerhttp://www.geology.cz/extranet/mapy/mapy-online/wmsA85geologie
ČGSČRInventarizace úložných místhttp://mapy.geology.cz/arcgis/services/Odpady/ium/MapServer/WMSServerhttp://www.geology.cz/extranet/mapy/mapy-online/wmsA86těžební odpady
ČGSČRRegistr rizikových úložných místhttp://mapy.geology.cz/arcgis/services/Odpady/RROUM/MapServer/WMSServerhttp://www.geology.cz/extranet/mapy/mapy-online/wmsA87těžební odpady
ČGSČRMapa radonového indexu ČR 1 : 50 000http://mapy.geology.cz/arcgis/services/Geohazardy/radon50/MapServer/WmsServerhttp://www.geology.cz/extranet/mapy/mapy-online/wmsA88geohazardy, geologie, geofyzika, geochemie
ČGSČRMapa radonového indexu 1 : 500 000 (GEOČR500)http://mapy.geology.cz/arcgis/services/Inspire/radon500/MapServer/WMSServerhttp://www.geology.cz/extranet/mapy/mapy-online/wmsA89geohazardy, geologie, geofyzika, geochemie
ČGSČRRegistr sesuvů - Geofondhttp://mapy.geology.cz/arcgis/services/Geohazardy/sesuvy_Geofond/MapServer/WmsServerhttp://www.geology.cz/extranet/mapy/mapy-online/wmsA90geohazardy, inženýrská geologie
ČGSČRRegistr svahových nestabilithttp://mapy.geology.cz/arcgis/services/Geohazardy/svahove_nestability/MapServer/WmsServerhttp://www.geology.cz/extranet/mapy/mapy-online/wmsA91geohazardy, inženýrská geologie
ČGSČRInženýrskogeologické rajony 1 : 1 000 000http://mapy.geology.cz/arcgis/services/Inspire/IG_rajony/MapServer/WMSServerhttp://www.geology.cz/extranet/mapy/mapy-online/wmsA92inženýrská geologie
ČGSČRGeofyzikální prozkoumanosthttp://mapy.geology.cz/arcgis/services/Prozkoumanost/Geofyzikalni_prozkoumanost/MapServer/WMSServerhttp://www.geology.cz/extranet/mapy/mapy-online/wmsA93geofyzika, geologie
ČGSČRGeomagnetická mapa 1 : 500 000 (GEOČR500)http://mapy.geology.cz/arcgis/services/Inspire/geomagnetic_field/MapServer/WMSServerhttp://www.geology.cz/extranet/mapy/mapy-online/wmsA94geofyzika, geologie
ČGSČRRadiometrická mapa 1 : 500 000 (GEOČR500)http://mapy.geology.cz/arcgis/services/Inspire/radiometric_field/MapServer/WMSServerhttp://www.geology.cz/extranet/mapy/mapy-online/wmsA95geofyzika, geologie
ČGSČRSeismické profilyhttp://mapy.geology.cz/arcgis/services/Prozkoumanost/seismicke_profily_extranet/MapServer/WmsServerhttp://www.geology.cz/extranet/mapy/mapy-online/wmsA96geofyzika, geologie
ČGSČRGeochemická prozkoumanosthttp://mapy.geology.cz/arcgis/services/Prozkoumanost/Geochemicka_prozkoumanost/MapServer/WMSServerhttp://www.geology.cz/extranet/mapy/mapy-online/wmsA97geologie, geochemie
AOPK ČRČRObojživelníci a doprava - úseky na dopravních komunikacích, kde dochází ke střetu s obojživelníkyhttp://gis.nature.cz/arcgis/services/AplikovanaOchrana/DopravaObojzivelnici/AplikovanaOchrana/DopravaObojzivelnici/AplikovanaOchrana/DopravaObojzivelnici/MapServer/WmsServerhttp://portal.nature.cz/publik_syst/ctihtmlpage.php?what=6142A98ochrana, přírody, enviromentalistika, biogeografie, ekologie
AOPK ČRČRFormační skupiny přírodních biotopů - agregovaný výstup mapování biotopůhttp://gis.nature.cz/arcgis/services/Biotopy/FormSkupinaPrirBiotop/Biotopy/FormSkupinaPrirBiotop/Biotopy/FormSkupinaPrirBiotop/MapServer/WmsServerhttp://portal.nature.cz/publik_syst/ctihtmlpage.php?what=6143A99ochrana, přírody, enviromentalistika, biogeografie, ekologie
AOPK ČRČRGeoparky - kandidátské, národní, mezinárodníhttp://gis.nature.cz/arcgis/services/ObecnaOchrana/Geopark/ObecnaOchrana/Geopark/ObecnaOchrana/Geopark/MapServer/WMSServerhttp://portal.nature.cz/publik_syst/ctihtmlpage.php?what=6144A100ochrana, přírody, enviromentalistika, biogeografie, ekologie
AOPK ČRČRChráněná území - maloplošná zvláště chráněná území (NPR, NPP, PR, PP), velkoplošná zvláště chráněná území (NP, CHKO a jejich zonace), smluvně chráněná území, ochranná pásma vyhlášená a zákonnáhttp://gis.nature.cz/arcgis/services/UzemniOchrana/ChranUzemi/UzemniOchrana/ChranUzemi/UzemniOchrana/ChranUzemi/MapServer/WmsServerhttp://portal.nature.cz/publik_syst/ctihtmlpage.php?what=6145A101ochrana, přírody, enviromentalistika, biogeografie, ekologie
AOPK ČRČRMezinárodně významné části přírody a územní působnost úmluv - mokřady Ramsarské úmluvy, UNESCO (geopark, biosferické rezervace), EECONET (koridory, území), územní působnost Karpatské úmluvyhttp://gis.nature.cz/arcgis/services/UzemniOchrana/MezinarodOchrana/UzemniOchrana/MezinarodOchrana/UzemniOchrana/MezinarodOchrana/MapServer/WmsServerhttp://portal.nature.cz/publik_syst/ctihtmlpage.php?what=6146A102ochrana, přírody, enviromentalistika, biogeografie, ekologie
AOPK ČRČRPrůchodnost krajiny pro velké savce - dálkové migrační koridory (DMK), místa omezení DMK, migračně významná územíhttp://gis.nature.cz/arcgis/services/AplikovanaOchrana/MigraceSavci/AplikovanaOchrana/MigraceSavci/AplikovanaOchrana/MigraceSavci/MapServer/WmsServerhttp://portal.nature.cz/publik_syst/ctihtmlpage.php?what=6147A103ochrana, přírody, enviromentalistika, biogeografie, ekologie
AOPK ČRČRSoustava NATURA 2000 - ptačí oblasti, evropsky významné lokality a jejich forma ochrany (vrstva formy ochrany je platná k 24. 5. 2013)http://gis.nature.cz/arcgis/services/UzemniOchrana/Natura2000/UzemniOchrana/Natura2000/UzemniOchrana/Natura2000/MapServer/WmsServerhttp://portal.nature.cz/publik_syst/ctihtmlpage.php?what=6148A104ochrana, přírody, enviromentalistika, biogeografie, ekologie
AOPK ČRČRPamátné stromy - jednotlivé stromy, stromořadí, skupiny stromůhttp://gis.nature.cz/arcgis/services/PamatneStromy/PamStrom/PamatneStromy/PamStrom/PamatneStromy/PamStrom/MapServer/WmsServerhttp://portal.nature.cz/publik_syst/ctihtmlpage.php?what=6149A105ochrana, přírody, enviromentalistika, biogeografie, ekologie
ČÚZKČRKatastrální mapyhttp://services.cuzk.cz/wms/wms.asphttp://geoportal.cuzk.cz/(S(yhmxcsq2hve3fxndoojancnw))/Default.aspx?mode=TextMeta&side=wms.verejne&text=WMS.verejne.uvod&head_tab=sekce-03-gp&menu=311A106základní, podklad
ČÚZKČRÚzemní jednotkyhttp://services.cuzk.cz/wms/local-ux-wms.asp?http://geoportal.cuzk.cz/(S(yhmxcsq2hve3fxndoojancnw))/Default.aspx?mode=TextMeta&side=wms.verejne&text=WMS.verejne.uvod&head_tab=sekce-03-gp&menu=312A107základní, podklad
ČÚZKČRDigitalizace katastrální mapyhttp://services.cuzk.cz/wms/local-dg-wms.asp?http://geoportal.cuzk.cz/(S(yhmxcsq2hve3fxndoojancnw))/Default.aspx?mode=TextMeta&side=wms.verejne&text=WMS.verejne.uvod&head_tab=sekce-03-gp&menu=313A108základní, podklad
ČÚZKČRSM5Vhttp://geoportal.cuzk.cz/WMS_SM5V_PUB/WMService.aspxhttp://geoportal.cuzk.cz/(S(yhmxcsq2hve3fxndoojancnw))/Default.aspx?mode=TextMeta&side=wms.verejne&text=WMS.verejne.uvod&head_tab=sekce-03-gp&menu=314A109základní, podklad
ČÚZKČRSM5http://geoportal.cuzk.cz/WMS_SM5_PUB/WMService.aspxhttp://geoportal.cuzk.cz/(S(yhmxcsq2hve3fxndoojancnw))/Default.aspx?mode=TextMeta&side=wms.verejne&text=WMS.verejne.uvod&head_tab=sekce-03-gp&menu=315A110základní, podklad
ČÚZKČRZABAGED®http://geoportal.cuzk.cz/WMS_ZABAGED_PUB/WMService.aspxhttp://geoportal.cuzk.cz/(S(yhmxcsq2hve3fxndoojancnw))/Default.aspx?mode=TextMeta&side=wms.verejne&text=WMS.verejne.uvod&head_tab=sekce-03-gp&menu=316A111základní, podklad
ČÚZKČRZM10http://geoportal.cuzk.cz/WMS_ZM10_PUB/WMService.aspxhttp://geoportal.cuzk.cz/(S(yhmxcsq2hve3fxndoojancnw))/Default.aspx?mode=TextMeta&side=wms.verejne&text=WMS.verejne.uvod&head_tab=sekce-03-gp&menu=317A112základní, podklad
ČÚZKČRZM25http://geoportal.cuzk.cz/WMS_ZM25_PUB/WMService.aspxhttp://geoportal.cuzk.cz/(S(yhmxcsq2hve3fxndoojancnw))/Default.aspx?mode=TextMeta&side=wms.verejne&text=WMS.verejne.uvod&head_tab=sekce-03-gp&menu=318A113základní, podklad
ČÚZKČRZM50http://geoportal.cuzk.cz/WMS_ZM50_PUB/WMService.aspxhttp://geoportal.cuzk.cz/(S(yhmxcsq2hve3fxndoojancnw))/Default.aspx?mode=TextMeta&side=wms.verejne&text=WMS.verejne.uvod&head_tab=sekce-03-gp&menu=319A114základní, podklad
ČÚZKČRZM200http://geoportal.cuzk.cz/WMS_ZM200_PUB/WMService.aspxhttp://geoportal.cuzk.cz/(S(yhmxcsq2hve3fxndoojancnw))/Default.aspx?mode=TextMeta&side=wms.verejne&text=WMS.verejne.uvod&head_tab=sekce-03-gp&menu=320A115základní, podklad
ČÚZKČRData200http://geoportal.cuzk.cz/WMS_DATA200/WMService.aspxhttp://geoportal.cuzk.cz/(S(yhmxcsq2hve3fxndoojancnw))/Default.aspx?mode=TextMeta&side=wms.verejne&text=WMS.verejne.uvod&head_tab=sekce-03-gp&menu=321A116základní, podklad
ČÚZKČRSprávní hranicehttp://geoportal.cuzk.cz/WMS_SPH_PUB/WMService.aspxhttp://geoportal.cuzk.cz/(S(yhmxcsq2hve3fxndoojancnw))/Default.aspx?mode=TextMeta&side=wms.verejne&text=WMS.verejne.uvod&head_tab=sekce-03-gp&menu=322A117základní, podklad
ČÚZKČROrtofotohttp://geoportal.cuzk.cz/WMS_ORTOFOTO_PUB/WMService.aspxhttp://geoportal.cuzk.cz/(S(yhmxcsq2hve3fxndoojancnw))/Default.aspx?mode=TextMeta&side=wms.verejne&text=WMS.verejne.uvod&head_tab=sekce-03-gp&menu=323A118základní, podklad
ČÚZKČRArchivní ortofotohttp://geoportal.cuzk.cz/WMS_ORTOFOTO_ARCHIV/WMService.aspxhttp://geoportal.cuzk.cz/(S(yhmxcsq2hve3fxndoojancnw))/Default.aspx?mode=TextMeta&side=wms.verejne&text=WMS.verejne.uvod&head_tab=sekce-03-gp&menu=324A119základní, podklad
ČÚZKČROrtofoto CIRhttp://geoportal.cuzk.cz/WMS_ORTOFOTO_CIR/WMService.aspxhttp://geoportal.cuzk.cz/(S(yhmxcsq2hve3fxndoojancnw))/Default.aspx?mode=TextMeta&side=wms.verejne&text=WMS.verejne.uvod&head_tab=sekce-03-gp&menu=325A120základní, podklad
ČÚZKČRDMR 4G (Stínovaný model reliéfu)http://ags.cuzk.cz/arcgis2/services/dmr4g/ImageServer/WMSServerhttp://geoportal.cuzk.cz/(S(yhmxcsq2hve3fxndoojancnw))/Default.aspx?mode=TextMeta&side=wms.verejne&text=WMS.verejne.uvod&head_tab=sekce-03-gp&menu=326A121model reliéfu, geomorfologie, výška, výškopis
ČÚZKČRDMR 5G (Stínovaný model reliéfu)http://ags.cuzk.cz/arcgis2/services/dmr5g/ImageServer/WMSServerhttp://geoportal.cuzk.cz/(S(yhmxcsq2hve3fxndoojancnw))/Default.aspx?mode=TextMeta&side=wms.verejne&text=WMS.verejne.uvod&head_tab=sekce-03-gp&menu=327A122model reliéfu, geomorfologie, výška, výškopis
ČÚZKČRDMP 1G (Stínovaný model povrchu)http://ags.cuzk.cz/arcgis2/services/dmp1g/ImageServer/WMSServerhttp://geoportal.cuzk.cz/(S(yhmxcsq2hve3fxndoojancnw))/Default.aspx?mode=TextMeta&side=wms.verejne&text=WMS.verejne.uvod&head_tab=sekce-03-gp&menu=328A123model reliéfu, geomorfologie, výška, výškopis
ČÚZKČRGeonameshttp://geoportal.cuzk.cz/WMS_GEONAMES_PUB/WMService.aspxhttp://geoportal.cuzk.cz/(S(yhmxcsq2hve3fxndoojancnw))/Default.aspx?mode=TextMeta&side=wms.verejne&text=WMS.verejne.uvod&head_tab=sekce-03-gp&menu=329A124základní, podklad
ČÚZKČRBodová polehttp://geoportal.cuzk.cz/WMS_BODPOLE/WMService.aspxhttp://geoportal.cuzk.cz/(S(yhmxcsq2hve3fxndoojancnw))/Default.aspx?mode=TextMeta&side=wms.verejne&text=WMS.verejne.uvod&head_tab=sekce-03-gp&menu=330A125základní, podklad
ČÚZKČRPřehledové mapy ČRhttp://geoportal.cuzk.cz/WMS_PREHLEDKY/WMService.aspxhttp://geoportal.cuzk.cz/(S(yhmxcsq2hve3fxndoojancnw))/Default.aspx?mode=TextMeta&side=wms.verejne&text=WMS.verejne.uvod&head_tab=sekce-03-gp&menu=331A126základní, podklad
ČÚZKČRKlady mapových listůhttp://geoportal.cuzk.cz/WMS_KLADY/WMService.aspxhttp://geoportal.cuzk.cz/(S(yhmxcsq2hve3fxndoojancnw))/Default.aspx?mode=TextMeta&side=wms.verejne&text=WMS.verejne.uvod&head_tab=sekce-03-gp&menu=332A127základní, podklad
ČÚZKČRGeografická síť WGS84http://geoportal.cuzk.cz/WMS_GEOGRSIT/WMService.aspxhttp://geoportal.cuzk.cz/(S(yhmxcsq2hve3fxndoojancnw))/Default.aspx?mode=TextMeta&side=wms.verejne&text=WMS.verejne.uvod&head_tab=sekce-03-gp&menu=333A128základní, podklad
ČÚZKČRINSPIRE: Zeměpisné soustavy souřadnicových sítí (GGS) - Grid_ETRS89_LAEAhttp://geoportal.cuzk.cz/WMS_GRID_ETRS89_LAEA/WMService.aspxhttp://geoportal.cuzk.cz/(S(yhmxcsq2hve3fxndoojancnw))/Default.aspx?mode=TextMeta&side=wms.INSPIRE&text=WMS.INSPIRE&head_tab=sekce-03-gp&menu=313A129
ČÚZKČRINSPIRE: Zeměpisné soustavy souřadnicových sítí (GGS) - Grid_ETRS89-GRS80http://geoportal.cuzk.cz/WMS_GRID_ETRS89_GRS80/WMService.aspxhttp://geoportal.cuzk.cz/(S(yhmxcsq2hve3fxndoojancnw))/Default.aspx?mode=TextMeta&side=wms.INSPIRE&text=WMS.INSPIRE&head_tab=sekce-03-gp&menu=314A130
ČÚZKČRINSPIRE: Zeměpisná jména (GN)http://geoportal.cuzk.cz/wms_inspire_gn/WMService.aspxhttp://geoportal.cuzk.cz/(S(yhmxcsq2hve3fxndoojancnw))/Default.aspx?mode=TextMeta&side=wms.INSPIRE&text=WMS.INSPIRE&head_tab=sekce-03-gp&menu=315A131
ČÚZKČRINSPIRE: Územní správní jednotky (AU)http://services.cuzk.cz/wms/inspire-au-wms.asp?http://geoportal.cuzk.cz/(S(yhmxcsq2hve3fxndoojancnw))/Default.aspx?mode=TextMeta&side=wms.INSPIRE&text=WMS.INSPIRE&head_tab=sekce-03-gp&menu=316A132
ČÚZKČRINSPIRE: Adresy (AD)http://services.cuzk.cz/wms/inspire-ad-wms.asp?http://geoportal.cuzk.cz/(S(yhmxcsq2hve3fxndoojancnw))/Default.aspx?mode=TextMeta&side=wms.INSPIRE&text=WMS.INSPIRE&head_tab=sekce-03-gp&menu=317A133
ČÚZKČRINSPIRE: Parcely (CP)http://services.cuzk.cz/wms/inspire-cp-wms.asp?http://geoportal.cuzk.cz/(S(yhmxcsq2hve3fxndoojancnw))/Default.aspx?mode=TextMeta&side=wms.INSPIRE&text=WMS.INSPIRE&head_tab=sekce-03-gp&menu=318A134
ČÚZKČRINSPIRE: Dopravní sítě (TN)http://geoportal.cuzk.cz/WMS_INSPIRE_TN/WMService.aspxhttp://geoportal.cuzk.cz/(S(yhmxcsq2hve3fxndoojancnw))/Default.aspx?mode=TextMeta&side=wms.INSPIRE&text=WMS.INSPIRE&head_tab=sekce-03-gp&menu=319A135
ČÚZKČRINSPIRE: Vodstvo (HY)http://geoportal.cuzk.cz/WMS_INSPIRE_HY/WMService.aspxhttp://geoportal.cuzk.cz/(S(yhmxcsq2hve3fxndoojancnw))/Default.aspx?mode=TextMeta&side=wms.INSPIRE&text=WMS.INSPIRE&head_tab=sekce-03-gp&menu=320A136
ČÚZKČRINSPIRE: Ortofotosnímky (OI)http://geoportal.cuzk.cz/WMS_INSPIRE_ORTOFOTO/WMService.aspxhttp://geoportal.cuzk.cz/(S(yhmxcsq2hve3fxndoojancnw))/Default.aspx?mode=TextMeta&side=wms.INSPIRE&text=WMS.INSPIRE&head_tab=sekce-03-gp&menu=321A137
ČÚZKČRINSPIRE: Nadmořská výška (EL)http://ags.cuzk.cz/arcgis2/services/INSPIRE_Nadmorska_vyska/ImageServer/WMSServerhttp://geoportal.cuzk.cz/(S(yhmxcsq2hve3fxndoojancnw))/Default.aspx?mode=TextMeta&side=wms.INSPIRE&text=WMS.INSPIRE&head_tab=sekce-03-gp&menu=322A138
ČÚZKČRINSPIRE: Budovy (BU)http://services.cuzk.cz/wms/inspire-bu-wms.asp?http://geoportal.cuzk.cz/(S(yhmxcsq2hve3fxndoojancnw))/Default.aspx?mode=TextMeta&side=wms.INSPIRE&text=WMS.INSPIRE&head_tab=sekce-03-gp&menu=323A139
ŘSDČRslužba Ředitelství silnic a dálnic ČR - objektyhttp://geoportal.rsd.cz/arcgis/services/WMS_objekty/MapServer/WMSServer?https://www.rsd.cz/wps/portal/web/rsd/Silnicni-databanka/A140silniční, dálniční, síť, uzlový lokalizační systém, dálnice, silnice,
ŘSDČRslužba Ředitelství silnic a dálnic ČR - ULShttp://geoportal.rsd.cz/arcgis/services/WMS_ULS/MapServer/WMSServer?https://www.rsd.cz/wps/portal/web/rsd/Silnicni-databanka/A141silniční, dálniční, síť, silniční objekty, kilometráž, kilometrovníky, mosty, propustky
VÚMOP (SOWAC)ČRVodní a větrná eroze půd ČRhttp://geoportal.vumop.cz/wms_vumop/eroze.asphttp://geoportal.vumop.cz/index.php?page=wmsA142půda, půdy, pedologie, eroze, zemědělství
VÚMOP (SOWAC)ČRMonitoring eroze zemědělské půdyhttp://geoportal.vumop.cz/wms_vumop/udalosti.asphttp://geoportal.vumop.cz/index.php?page=wmsA143půda, půdy, pedologie, eroze, zemědělství
ÚHÚLČROblastní plán rozvoje lesa (OPRL)http://gp2.uhul.cz/wms_oprl/service.svc/gethttp://www.uhul.cz/mapy-a-data/webove-sluzbyA144les, lesy
ÚHÚLČRHonitbyhttp://gp2.uhul.cz/wms_mysl/service.svc/gethttp://www.uhul.cz/mapy-a-data/webove-sluzbyA145les, lesy, myslivost
eAGRIČRDotace: Čejka, druhově bohaté pastviny, dso, ecp, ecp - změněné t, hnízdiště chřástala, horské suchomilné louky hnojené, horské suchomilné louky nehnojené, hranice lfa 2015, louka, mezofilní a vlhkomilné louky hnojené, mezofilní a vlhkomilné louky nehnojené, modrásek, mokřad, nevhodné pro otp, suché stepní trávníky a vřesoviště, trvale podmáčené a rašelinné louky, vhodnost k zalesnění, vhodnost k zatravnění – dsohttp://eagri.cz/public/app/wms/public_dotace.fcgihttp://eagri.cz/public/web/pub/91/5e/d/11366_4_pdf.gifA146zemědělství
eAGRIČRDPB, PB a OPV: DPB (díly půdních bloků), OPV (osázená plocha vinic), PB (půdní bloky) účinné - kategorie ekologicky významný prvek, PB účinné - kategorie zalesněná půda, PB účinné, PB účinné - kategorie vodní plocha, PB účinné - kategorie zemědělsky obhospodařovaná půda, vinice - vt – účinnéhttp://eagri.cz/public/app/wms/public_DPB_PB_OPV.fcgihttp://eagri.cz/public/web/pub/91/5e/d/11366_4_pdf.gifA147zemědělství
eAGRIČREroze: Dělící linie VUMOP, DPB - míra erozní ohroženosti, Erozde - CP faktor, vhodnost setí po vrstevnici, odtokové linie, eroze redesign, vrstevnice 2m a 5m, osevy - protierozní opatření, podkladová vrstva erozní ohroženosti DZES, externí a vnitřní erozní pozemkyhttp://eagri.cz/public/app/wms/public_eroze.fcgihttp://eagri.cz/public/web/pub/91/5e/d/11366_4_pdf.gifA148zemědělství, údolnice
eAGRIČREVP a EFA: EVP (ekologicky významný prvek) - účinné, kód; EFA (plochy v ekologickém zájmu) - potencionální, žádosthttp://eagri.cz/public/app/wms/public_EVP_EFA.fcgihttp://eagri.cz/public/web/pub/91/5e/d/11366_4_pdf.gifA149zemědělství
eAGRIČRNitrátová směrnice: BPEJ (bonitovaná půdně ekologická jednotka) - aplikační pásma, písčité půdy, p. ohrožené erozí, p. propustné podloží, výnosové hladiny; DPB - 5 stupnů, střídání plodin, uložení hnojiv, kultura, aplikační pásma; meliorace aktuální; svažité pozemky u vody zóna 100; zranitelné oblasti dusičnany (minulost i aktuální)http://eagri.cz/public/app/wms/public_ns.fcgihttp://eagri.cz/public/web/pub/91/5e/d/11366_4_pdf.gifA150zemědělství
eAGRIČRObjekty: EUP (evidence umístění provozoven) - adresní body, objekty platné, rozpracované, ukončené, subjekty atd.http://eagri.cz/public/app/wms/public_objekty.fcgihttp://eagri.cz/public/web/pub/91/5e/d/11366_4_pdf.gifA151zemědělství
eAGRIČRPodklad: Obce, DPB, okresy, ortofoto (západ, východ, střed - od roku 2006, aktuální), SC - KUhttp://eagri.cz/public/app/wms/public_podklad.fcgihttp://eagri.cz/public/web/pub/91/5e/d/11366_4_pdf.gifA152zemědělství
eAGRIČRŽivotní prostředí: MZCHÚ (Maloplošné zvláště chráněné území) a VZCHÚ (velkoplošná) - 1. zóna, ochranná pásma; NATURA 2000 (EVL, ptačí oblasti), OPVZ (ochranná pásma vodních zdrojů) - vodárenské nádrže, podzemní, povrchové; poldry, svažitost; vodní útvary - buffer 100 m, 50 m, 25 m, 12 m http://eagri.cz/public/app/wms/public_zp.fcgihttp://eagri.cz/public/web/pub/91/5e/d/11366_4_pdf.gifA153zemědělství
KRNAPKrkonošeochrana přírodyhttp://arcgis2.krnap.cz:6080/arcgis/services/old_public/OchranaPrirody/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMShttp://gis.krnap.cz/A154národní park, krkonošský
KRNAPKrkonošeturismushttp://arcgis2.krnap.cz:6080/arcgis/services/old_public/Turismus/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMShttp://gis.krnap.cz/A155národní park, krkonošský
KRNAPKrkonošeúzemíhttp://arcgis2.krnap.cz:6080/arcgis/services/old_public/Uzemi/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMShttp://gis.krnap.cz/A156národní park, krkonošský
KRNAPKrkonoševodahttp://arcgis2.krnap.cz:6080/arcgis/services/old_public/Voda/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMShttp://gis.krnap.cz/A157národní park, krkonošský
KRNAPKrkonošeživá přírodahttp://arcgis2.krnap.cz:6080/arcgis/services/old_public/ZivaPriroda/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMShttp://gis.krnap.cz/A158národní park, krkonošský
KRNAPKrkonošeneživá přírodahttp://gis.krnap.cz/ArcGIS/services/public/NezivaPriroda/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMShttp://gis.krnap.cz/A159národní park, krkonošský
KRNAPKrkonošemanagement lesahttp://arcgis2.krnap.cz:6080/arcgis/services/old_public/ManagementLesa/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMShttp://gis.krnap.cz/A160národní park, krkonošský

 

WMS se nezobrazuje správně, nelze načíst?

Nejčastější uživatelské chyby

  1. Zkuste vrstvu přiblížit/oddálit. Některé se totiž zobrazují jen v rozpětí určitých měřítek!
  2. URL odkaz byl nakopírován špatně. Na začátku nebo na konci může přebývat mezera, popřípadě kus kódu chybí!
  3. Pomalé internetové připojení. V takovém případě zkus chvilku počkat, třeba se data vykreslí. Případně zkus WMTS službu či jiný formát geodat.

 

Významní poskytovatelé

Z poskytovatelů WMS dat můžu vypíchnout především tyto: Národní geoportál INSPIRE – CENIAPortál České geologické službyInformační služby ochrany přírody (AOPK ČR) a Prohlížecí službu Geoportálu ČÚZK.

 

Použité tištěné a elektornické zdroje

  • OGC. (2018). Web Map Service Implementation Specification. [online] Available at: http://cite.opengeospatial.org/OGCTestData/wms/1.1.1/spec/wms1.1.1.html [Accessed 23 Apr. 2018].

autor: Vojtěchovský, M., 22.6.2018