Shapefiles

Esri shapefile je vektorový formát prostorových dat vyvinutý firmou ESRI. Skládá se z minimálně tří povinný souborů – z hlavního souboru ukládající geometrii (.shp), databázového souboru dBASE uchovávajícího atributy jednotlivých prvků (.dbf) a indexačního souboru (.shx), který informace mezi těmito soubory propojuje. Každý jednotlivý shapefile může nést prvky pouze jednoho geometrického typu (body/linie/plochy). Velmi rozšířený formát, prakticky všechny GIS softwary s ním umí pracovat.

Seznam dostupných shapefiles

V níže uvedené tabulce naleznete množství odkazů na volně dostupné shapefily, které lze vyhledávat pomocí klíčových slov, požadovaného území či poskytovatele dat. Po rozkliknutí zeleného plus u příslušného záznamu se dostanete na stránky poskytovatele, odkud si daný soubor můžete zdarma stáhnout. Silně doporučujeme přečíst si podmínky použití jednotlivých datových sad, většina z nich například nepřipouští komerční využití.

Ačkoliv jde nově o geodatabázi, musím doporučit velmi obsáhlé ArcČR® 500Najdete zde administrativní členění ČR (ZÚJ, obce, SO ORP, okresy, kraje atd.) i topografický obsah (vodní toky, železnice, vrcholy atd.).

 

zdrojoblastobsahURL (zdrojová stránka)IDkeywords
eAGRIČRDPB (díl půdního bloku), EVP (enviromentálně významné prvky), OPV (osázená plocha vinic), PB (půdní blok); Velmi rozsáhlé, podrobné!http://eagri.cz/public/app/eagriapp/lpisdata/01-001LPIS, půda, zemědělství, půdní bloky, eroze
ČÚZKČRKatastrální mapa - všechna katastrální území v Českuhttp://services.cuzk.cz/shp/ku/epsg-5514/01-002KN, katastr
ČÚZKČRData RÚIAN po obcíchhttp://services.cuzk.cz/shp/obec/epsg-5514/01-003obce
ČÚZKČRData RÚIAN za státhttp://services.cuzk.cz/shp/stat/epsg-5514/01-004stát
VÚV TGMČRŘád vodních toků podle Strahlera (archiv, 1:50000, 2005)https://heis.vuv.cz/data/spusteni/pgstart.asp?pg=HTML_HEIS$Strahler$stazeni&pgload=1&ico=icoopenid1.png&nadpis1=%D8%E1d%20vodn%EDch%20tok%F9%20podle%20Strahlera%20(archiv,%201:50000,%202005)&nadpis2=Informa%E8n%ED%20str%E1nky%20a%20data%20ke%20sta%9Een%ED&pagenavig=%DAvodn%ED%20str%E1nka%20%20%3E%20%20Datab%E1ze%20%20%3E%20%20Mapy%20a%20data%20%20%3E%20%20Sta%9Een%ED%20dat%20%20%3E%D8%E1d%20vodn%EDch%20tok%F9%20podle%20Strahlera%20(archiv,%201:50000,%202005)%20%3E%20Informa%E8n%ED%20str%E1nky%20a%20data%20ke%20sta%9Een%ED%20%3E%2001-005hydrologie
VÚV TGMČRZákladní jevy povrchových a podzemních vod - vodní tok, meliorační kanály, vodní nádrže, bažina, močál, hydrologické členění (povodí I. - IV. Řádu), povodí vodoměrných stanic, břehové linie, kilometráž toku z DIBAVOD, hydrogeologické rajonyhttp://www.dibavod.cz/27/struktura-dibavod.html01-006hydrologie
VÚV TGMČRÚčelová klasifikace povrchových a podzemních vod - oblasti povodí, lososové a kaprové vody, vodní útvary podzemních vodhttp://www.dibavod.cz/27/struktura-dibavod.html01-007hydrologie
VÚV TGMČRChráněná území - koupací oblasti, koupaliště ve volné přírodě, chráněná oblast přirozené akumulace vod (CHOPAV), ochranná pásma vodních zdrojů (OPVZ), přírodních léčivých zdrojů (OPPLZ)http://www.dibavod.cz/27/struktura-dibavod.html01-008hydrologie
VÚV TGMČRZáplavová území (orientační!) - Q5, Q20, Q100, největší zaznamenaná povodeňhttp://www.dibavod.cz/27/struktura-dibavod.html01-009hydrologie
VÚV TGMČRMěřící a kontrolní místa povrchových vod - vodoměrné stanice, místa monitoringu povrchových a podzemních vodhttp://www.dibavod.cz/27/struktura-dibavod.html01-010hydrologie
VÚV TGMČRObjekty subsystému užívání vody - hlavní vodovodní řady a průmyslové vodovody, kanalizační stoky, čerpací stanice, úpravny vody, vodojemy, čistírny odpadních vodhttp://www.dibavod.cz/27/struktura-dibavod.html01-011hydrologie
VÚV TGMČRObjekty na toku - dostupné pouze jezyhttp://www.dibavod.cz/27/struktura-dibavod.html01-012hydrologie
MHMPPrahaVíce než 99 datových sad! Např. Pražská integrovaná doprava (trasy, zastávky, atd.), digitální model terénu, hluková mapa atd.http://opendata.praha.eu/dataset?res_format=zip%3Ashp01-013Praha, ekologie, geologie, doprava, policie, vrstevnice, ÚSES
EurostatEUJednotky NUTS (v ČR regiony soudržnosti, kraje, okresy) v celé Evropě v měřítku od 1 : 1 Mhttp://ec.europa.eu/eurostat/web/gisco/geodata/reference-data/administrative-units-statistical-units/nuts01-014EU, administrativní členění, okresy, kraje, NUTS
EurostatEUDopravní síť v Evropě (letiště a přístavy) v měřítku 1 : 1Mhttp://ec.europa.eu/eurostat/web/gisco/geodata/reference-data/transport-networks01-015EU, doprava, letiště, přístav
EurostatEUUrban Audit - funkční městské regiony, urbánní audit; 1 : 100 000 a 1 : 3Mhttp://ec.europa.eu/eurostat/web/gisco/geodata/reference-data/administrative-units-statistical-units/urban-audit01-016EU, funkční městský region, FMR, functional urban areas
EurostatEUCensus - cenzální centroid a jednotkyhttp://ec.europa.eu/eurostat/web/gisco/geodata/reference-data/administrative-units-statistical-units/census01-017EU, sčítání
EurostatEUEvropské země, měřítko 1 : 1M až 1 : 60Mhttp://ec.europa.eu/eurostat/web/gisco/geodata/reference-data/administrative-units-statistical-units/countries01-018EU, země, státy
EurostatEUKomuny - mezinárodní komunity lidíhttp://ec.europa.eu/eurostat/web/gisco/geodata/reference-data/administrative-units-statistical-units/communes01-019EU, komunity, communes
EurostatEUPopulační distribuce a demografie - GEOSTAT Gridhttp://ec.europa.eu/eurostat/web/gisco/geodata/reference-data/population-distribution-demography/geostat01-020EU, populace, demografie
EurostatEUPopulační distribuce a demografie - Clustershttp://ec.europa.eu/eurostat/web/gisco/geodata/reference-data/population-distribution-demography/clusters01-021EU, populace, demografie
EurostatEUPopulační distribuce a demografie - DEGURBA (Stupeň urbanizace)http://ec.europa.eu/eurostat/web/gisco/geodata/reference-data/population-distribution-demography/degurba01-022EU, populace, demografie, míra urbanizace
EurostatEULand use a land coverhttp://ec.europa.eu/eurostat/web/gisco/geodata/reference-data/land-cover01-023EU, využití, pokryv

 

 

Použité tištěné a elektronické zdroje

  • ESRI (1998): ESRI Shapefile technical description. An ESRI White paper, https://www.esri.com/library/whitepapers/pdfs/shapefile.pdf (22.6.2018)

autor: Vojtěchovský, M., 22.6.2018