ArcGIS Services

Specifika ArcGIS Services

Prohlížecí služba velmi podobná WMS, snadno ji připojíš do tvého projektu v ArcMap. Pokud používáš tento program, upřednosti používání této služby, je nejjednodušší. Příkladem může být AOPK ČR, která prostřednictvím těchto serverů nabízí vyšší rozmanitost dat než u webové mapové služby. Díky dostupným metadatům můžeš většinou snadno ověřit aktuálnost dat.

Potřebu neustálého připojení k internetu lze eliminovat stažením jednotlivých vrstev ve formátu .lyr. Hlavní nevýhoda – neupravitelnost dat – však zůstává a pro další práci s daty je nutná VEKTORIZACE.Jiné typy geodatxyz

ArcGIS servery zdarma

ArcGIS Services pro území ČR

Seřazeny jsou sestupně dle počtu nabízených služeb, daný odkaz zkopírujte do ArcMap:

 

Národní geoportál INSPIRE – CENIA poskytuje nejrozsáhlejší server pro data z ČR: http://geoportal.gov.cz/arcgis/services

Server AOPK ČR poskytuje mnoho dat biogeografických (biotopy, ÚSES) a dalších přírodních dat: https://gis.nature.cz/arcgis/rest/services

 

Pokud sháníš data pro malou lokalitu, zvaž nahlédnutí do geoportálů krajů, měst či chráněné oblasti.