Co je GIS? Vysvětlení mocného nástroje v superlativech!

Co je GIS? Vysvětlení mocného nástroje v superlativech!

Geografický informační systém (zkráceně GIS) je stejně jako ostatní informační systémy mohutnou zbraní proti vlastním chybným rozhodnutím, nedokonalosti a v praxi často proti konkurenci. Ty totiž dokáží získávat, uchovávat, vyhodnocovat a spojovat informace v obrovském měřítku. GIS má navrch ale zásadní výhodu – zasazuje informace do prostoru, přidává jim souřadnice. Díky tomu nám umožňuje mimo tvoření mnoha map provedení řady prostorových analýz. Úspěšné společnosti využívají GIS pro vyhledání ideálního místa pro otevření nové pobočky, policisté a bezpečnostní složky zase pro snížení kriminality a nákladů a využívá se i v předpovědi počasí. Příkladů je ale mnohem víc!

 

Proč GIS musel vzniknout

Počátky prvních zdokumentovaných prostorových analýz lze datovat do 19. století, například britský lékař John Snow pomocí nich objevil zdroj epidemie cholery v Londýně. Byla jím nakažená studna na Broad street, která byla v návaznosti na toto zjištění úřady uzavřena. Na jeho podnět byla zavedena opatření, po jejichž přijetí se již epidemie cholery ve městě neobjevily. Mimo to dokázal, že cholera se šíří vodou, a dal podnět k rozvoji moderní epidemiologie.

Léta plynula, techniky tvorby map, analýz a dalších se zdokonalovali. Především v západních státních správách vyvstává ale v půlce 20. století velký problém – roky se hromadila kvanta dat a map o zdrojích na území daných států. Neexistoval však efektivní způsob, jak toto množství uchovat, měřit, porovnávat a především analyzovat. Pokud chtěli Kanaďané analyzovat, která místa na území jejich státu jsou například nejvhodnější pro založení farmy, tak pouhé porovnání 6 základních faktorů by zabralo 550 člennému týmu 3 roky denní práce.

V Kanadě 60. let pak v reakci na to vzniká zkomputerizovaný systém, který byl schopen přijmout  množství informací o využití území v celé Kanadě,  uchovat je, zanalyzovat a podat v použitelné a praktické podobě – vzniká Kanadský geografický informační systém (CGIS). R. F. Tomlinson, který projekt inicioval a vedl, je často označován jako „otec GIS“. Byl to on, který v roce 1962 poprvé použil pojem geografický informační systém.

 

Využití GIS v dnešní době

Do 90. let bylo GIS doménou především velkých amerických univerzit a státních správ. V tomto období přišel ale přelom, příchod GIS softwaru pro počítače, konkrétně šlo o program společnosti ESRI ArcView pro rozhraní Windows. S dalším rozšířením počítačů a vývoj softwaru se staly geografické informační systémy dostupné pro celou řadu uživatelů – od podniků, přes menší úřady, bezpečnostní složky až po nevládní organizace. Samosprávy mohou například lépe naplánovat výstavbu nových nemocnic a infrastruktury.

S novým miléniem pak dochází k boomu. Vznikají dnes nejpoužívanější programy ArcGIS a QGIS. Startují Google Mapy, Google Earth a množství dalších mapových portálů. Běžný uživatel internetu benefituje z GIS, kdykoliv se podívá na mapu a hledá nejrychlejší trasu do Brna, plánuje výlet, měří vzdálenosti, hledá adresu či si jen prohlíží satelitní snímky. To vše je možné díky systému, který uchovává, analyzuje a prezentuje ohromná množství dat.

Ať již úspěšní podnikatelé, meteorologové, urbanisté nebo Vy, většina z nás výhod GIS využívá. Snažíme se jeho prostřednictvím učinit nejlepší správné rozhodnutí, zjistit nové poznatky, případně predikovat vývoj událostí. Jde o perspektivní využití geografie v každodenním životě, které mimo jiného šetří čas i peníze.

Napsat komentář